องค์ความรู้ไวรัสคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน

สาระน่ารู้สู่ความปลอดภัยจากไวรัสคอมพิวเตอร์ จากสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมที่ดิน

ความหมายของแฮ็กเกอร์ (Hacker) ผู้ดูแลระบบต้องศึกษาให้เข้าใจ จาก Thaiall.com

ปรับพฤติกรรมการใช้ไอที ให้ชีวิตดีขึ้น จากโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

สาระน่ารู้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ จาก Microsoft ประเทศไทย

มาตรการป้องกันระบบเครือข่ายจัดการปัญหาจากภายในและภายนอก จากบริษัทซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

จังหวัดลำปาง
ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4
ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000
โทร.แฟกซ์ 054-265014, 265070