Download Logo Lampang
วิสัยทัศน์จังหวัดลำปาง... ลำปาง เมืองน่าอยู่ นครแห่งความสุข      ค่านิยมหลัก... "ETIS" Excellent  มุ่งผลสัมฤทธิ์และคุณภาพของงาน Teamwork เน้นการทำงานเป็นทีม Integrity ยึดมั่นในคุณธรรม ทำในสิ่งที่ถูกต้องและสังคมยอมรับ Service mind มีจิตบริการ     คำขวัญจังหวัดลำปาง....ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก...
เว็บไซต์นี้แสดงผลลัพธ์ได้ดีในเว็บบราวเซอร์ Google Chrome และ Fire fox
 
 
 

สาระดีๆจากศาลปกครอง

โครงการ จังหวัดลำปางเคลื่อนที่

แผนยุทธศาสตร์ป้องกันและปราบรามยาเสพติด
ททท
ศคง 1213

 


ค้นหาใน Lampang.go.th
ดูย้อนหลัง หลังวันที่ 7 พ.ค. 61
 
 
 
         
 
สรุปข่าวประชุม ครม.
ประชุมกระทรวงมหาดไทย
ข้อสั่งการประชุม ครม.
ประชุมจังหวัดลำปาง
   
 
 
 
 
 
 
- เว็บไซต์กระทรวงมหาดไทย - เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลกลาง (ลำปาง)
- เมล์กระทรวงมหาดไทย  - ศูนย์ข้อมูลกลางฯ ลำปาง (สำหรับเจ้าหน้าที่)
- ทีวีมหาดไทย (Mahadthai Channel) - ศูนย์ข้อมูลกลางฯ ลำปาง (สำหรับบุคคลทั่วไป)
- สารคดีโทรทัศน์มหาดไทยชวนรู้ - ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มท.
- รายการวิทยุมหาดไทยชวนรู้ - สหกรณ์ออมทรัพย์มหาดไทย
- สถาบันดำรงราชานุภาพ  
 
 


=>
2-4/4/62 โครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง

=> การจัดพิธีทำน้ำอภิเษก จังหวัดลำปาง (วันที่ 6-9 เมษายน 2562)
6/4/62 พิธีพลีกรรมตักน้ำ เวลา 10.00 น. ณ บ่อน้ำเลี้ยงพระนางจามเทวี ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา
8/4/62 พิธีทำน้ำอภิเษก เวลา 15.00 น. ณ อุโบสถวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง
9/4/62 พิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก เวลา 09.00 น. ณ อุโบสถวัดพระแก้วดอนเต้า สุชาดาราม พระอารามหลวง

=> 25/4/62 จังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านแจ้คอนวิทยาคม หมู่ที่ 2 ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม

=> 29/4/62 ปลูกต้นไม้พระราชทาน ณ หน้าบริเวณศาลากลางจังหวัดลำปาง และประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

 
ระบบวาระผู้บริหาร
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบออกเลขคำสั่ง จ.ลำปาง
ระบบจองห้องประชุม
ระบบฐานข้อมูลบุคลากร
ร้องทุกข์ศูนย์ดำรงธรรม จ.ลำปาง
ระบบรายงานข่าว ปชส.จ.ลำปาง
ระบบสนับสนุนการให้บริการประชาชน
 
 
Bike อุ่นไอรักจังหวัดลำปาง
เว็บไซต์สำนักงานจังหวัดลำปาง
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง
เว็บไซต์สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง

ราคากลาง ตำบลละ5ล้าน

คลังข่าวมหาดไทย
ข้อมูลการเกษตรเพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพกระทรวงมหาดไทย
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
AIPA
ผลงานกระทรวงมหาดไทยรอบ 6 เดือน
การแถลงข่าวผลงาน กระทรวงมหาดไทย รอบ 6 เดือน Download
ศูนย์บัญชาการกระทรวงมหาดไทย
Ginfo ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
OSM ภาคเหนือตอนบน
ก.พ.ร.
ก.พ.ร.แบบสำรวจ
สำนักงาน ก.พ.
กองทุนบำเหน็จบำนาญ
ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ผลงานรัฐบาล
สวทช.
การบูรณาการงานด้าน วทน.กับ จว.กลุ่ม จว.
รับฟังความคิดเห็นประชาชน
ศูนย์บีริการข้อมูลอำเภอ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ชุมชนคนท้องถิ่น
ไทยตำบลดอทคอม
บทความไอที
ระบบจองคิวรับบริการ สนง.ขนส่งจ.ลำปาง
รับฟังความคิดเห็นด้านกฎหมายไทย
เคาน์เตอร์บริการประชาชน
เคาน์เตอร์บริการประชาชน
ช่วย SMEs.com

 
© พ.ศ. 2562 All Rights Reserved
จังหวัดลำปาง  ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4
ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
โทร./โทรสาร 0 5426 5014 , 0 5426 5070 หรืออีเมล์  lampang@moi.go.th

Free website counter   สถิติ
     เริ่มนับ 16 ต.ค. 2549