[ประกาศราคากลาง]
ดาวน์โหลดเอกสาร

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผนังกันตลิ่งพัง ห้วยแม่แสด จำนวน 3 จุด บ้านก่อ ม.6 ต.วังทรายคำ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง   25/07/65

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โดยดาดลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กคลองส่งน้ำ บ้านศรีปรีดา ม.3 ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ลำปาง   19/07/65

โครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองแม่ผกาน บ้านทุ่งฝาง ม.6 ต.บ้านค่า อ.เมือง จ.ลำปาง   19/07/65

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ลำเหมืองหลวงเส้นล่าง (ต่อเนื่อง) บ้านค่ากลาง ม.2 ต.บ้านค่า อ.เมือง จ.ลำปาง   19/07/65

โครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ อ.เมือง จ.ลำปาง   19/07/65

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเสียบลำเหมือง บ้านฮ่อง ม.8 ต.บ้านเอื้อม อ.เมือง จ.ลำปาง   19/07/65

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านสัก ม.3 ต.บ้านเอื้อม อ.เมือง จ.ลำปาง   19/07/65

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านสัก ม.3 ต.บ้านเอื้อม อ.เมือง จ.ลำปาง   19/07/65

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเสียบลำเหมือง บ้านสบเฟือง ม.2 ต.บ้านเอื้อม อ.เมือง จ.ลำปาง   19/07/65

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการ โครงการวางกล่องเกเบี้ยนป้องกันกัดเซาะถนน พร้อมวางท่อ คสล.และปรับปรุงถนน คสล.และราวเหล็กกันตก บ้านแม่ทรายเงิน ม.2 ต.ทุ่งฮั้ว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง และ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผนังกันตลิ่งพัง ห้วยแม่แสด บ้านก่อ ม.6 ต.วังทรายคำ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง (ปรับปรุง)   11/07/65

ราคากลางและการคำนวณราคากลางฯ โครงการวางกล่องเกเบี้ยนป้องกันกัดเซาะถนน พร้อมวางท่อ คสล.และปรับปรุงถนน คสล.และราวเหล็กกันตก บ้านแม่ทรายเงิน ม.2 ต.ทุ่งฮั้ว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง (เดิม)  20/06/65

ราคากลางและการคำนวณราคากลางฯ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผนังกันตลิ่งพัง ห้วยแม่แสด บ้านก่อ ม.6 ต.วังทรายคำ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง (เดิม)   16/06/65

ราคากลางและการคำนวณราคากลางฯ โครงการขุดลอกฝายหลวง บ้านโป่งหลวง ม.15 ต.บ้านเอื้อม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง   02/03/65

ราคากลางและการคำนวณราคากลางฯ โครงการวางกล่องลวดตาข่ายเรียงหินใหญ่ตลิ่งลำห้วย ม.6 บ้านนาไม้แดง ต.นางยาง อ.สบปราบ จ.ลำปาง   08/11/64

ราคากลางและการคำนวณราคากลางฯ โครงการปรับปรุงติดตั้งโครงเหล็กตาข่ายกันนกอาคารที่ว่าการอำเภอเมืองลำปาง จ.ลำปาง   05/11/64

ราคากลางและการคำนวณราคากลางฯ โครงการปรับปรุงกองร้อยอาสารักษาดินแดนที่ 23 อ.สบปราบ จ.ลำปาง   28/10/64

ราคากลางและการคำนวณราคากลางฯ โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 9 (ปลัดจังหวัดลำปาง) จังหวัดลำปาง ต.หัวเวียง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง   28/10/64

ราคากลางและการคำนวณราคากลางฯ โครงการก่อสร้างลานจอดรถด้านหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองลำปาง จ.ลำปาง   15/10/64

ราคากลางและการคำนวณราคากลางฯ โครงการซ่อมตลิ่งฝายในห้วยโดยการวางกล่องเกเบี้ยน พร้อมเรียงหินให้กลับคืนสู่สภาพเดิม บ้านนาไม้แดง ม.6 ต.นายาง อ.สบปราบ จ.ลำปาง   7/10/64

ราคากลางและการคำนวณราคากลางฯ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณทางขึ้น-ทางลงที่ว่าการอำเภอแจ้ห่ม จ.ลำปาง   17/9/64

ราคากลางและการคำนวณราคากลางฯ โครงการปรับปรุงผิวจราจรภายในที่ว่าการ อำเภอห้างฉัตร จ.ลำปาง   13/9/64

ราคากลางและการคำนวณราคากลางฯ โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ที่ว่าการอำเภอวังเหนือ จ.ลำปาง   10/9/64

ราคากลางและการคำนวณราคากลางฯ โครงการขุดขยายสระเก็บน้ำ บ้านเด่นสมัย ม.5 ต.สมัย อ.สบปราบ จ.ลำปาง   10/9/64

ราคากลางและการคำนวณราคากลางฯ โครงการปรับปรุงห้องเก็บพัสดุที่ว่าการอำเภอสบปราบ จ.ลำปาง   8/9/64

ราคากลางและการคำนวณราคากลางฯ โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อำเภอเมืองลำปาง จ.ลำปาง   8/9/64

ราคากลางและการคำนวณราคากลางฯ โครงการปรับปรุงลานอเนกประสงค์อำเภอเมืองลำปาง จ.ลำปาง   3/9/64

ราคากลางและการคำนวณราคากลางฯ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีดเสริมเหล็กลำเหมืองหลวงบ้านค่ากลาง ม.2 ต.บ้านค่า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง   23/8/64

ราคากลางและการคำนวณราคากลางฯ โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีดเสริมเหล็กรูปตัวยู บ้านวังมน ม.5 ต.ทุ่งฮั้ว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง   19/8/64

ราคากลางและการคำนวณราคากลางฯ โครงการจ้างพัฒนาแหล่งน้ำ กิจกรรมก่อสร้างดาดลำเหมืองคอนกรีดบ้านแตะ (สบไขว้) ม.6 ต.บ้านแลง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง   6/8/64

ราคากลางและการคำนวณราคากลางฯ โครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมอำเภอสบปราบ   18/12/63

ราคากลางและการคำนวณราคากลางฯ โครงการปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอวังเหนือ   03/12/63

ราคากลางและการคำนวณราคากลางฯ โครงการปรับปรุงอาคารหอประชุมที่ว่าการอำเภอเถิน   16/11/63

ราคากลางและการคำนวณราคากลางฯ โครงการปรับปรุงอาคารหอประชุมที่ว่าการอำเภอเถิน   21/10/63

ราคากลางและการคำนวณราคากลางฯ โครงการปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ำ(เป่าบ่อ) บ้านศรีดอนชัย ม.5 ต.ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง   28/9/63

ราคากลางและการคำนวณราคากลางฯ โครงการปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ำ(เป่าบ่อ) บ้านนาป้อใต้ ม.8 ต.ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง   28/9/63

ราคากลางและการคำนวณราคากลางฯ โครงการปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ำ(เป่าบ่อ) บ้านต้นธรงชัย ม.1 ต.ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง   28/9/63

ราคากลางและการคำนวณราคากลางฯ โครงการปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ำ(เป่าบ่อ) บ้านพระเจ้าทันใจ ม.3 ต.ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง   28/9/63

ราคากลางและการคำนวณราคากลางฯ โครงการปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ำ(เป่าบ่อ) บ้านแม่ทรายคำ ม.6 ต.ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง   28/9/63

ราคากลางและการคำนวณราคากลางฯ โครงการปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ำ(เป่าบ่อ) บ้านห้วยทราย ม.4 ต.ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง   28/9/63

ราคากลางและการคำนวณราคากลางฯ โครงการเป่าบ่อบาดาล จำนวน 15จุด ต.บ้านเสด็จ อ.เมืองลำปาง   25/9/63

ราคากลางและการคำนวณราคากลางฯ โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ พร้อมก่อสร้างป้องกันตลิ่ง บ้านหลวง ม.11 ต.บ้านแลง อ.เมืองลำปาง   24/9/63

ราคากลางและการคำนวณราคากลางฯ โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านสัก ม.3 ต.บ้านเอื้อม อ.เมืองลำปาง   24/9/63

ราคากลางและการคำนวณราคากลางฯ โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านทุ่งกล้วย ม.5 ต.บ้านเอื้อม อ.เมืองลำปาง   23/9/63

ราคากลางและการคำนวณราคากลางฯ โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ พร้อมก่อสร้างป้องกันตลิ่ง บ้านหลวง ม.11 ต.บ้านแลง อ.เมืองลำปาง   23/9/63

ราคากลางและการคำนวณราคากลางฯ โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยไร่ ม.13 ต.บ้านเอื้อม อ.เมืองลำปาง   23/9/63

ราคากลางและการคำนวณราคากลางฯ โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโป่งหลวง ม.15 ต.บ้านเอื้อม อ.เมืองลำปาง   23/9/63

ราคากลางและการคำนวณราคากลางฯ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านร่มไตรรัตน์ ม.9 ต.นิคมพัฒนา อ.เมืองลำปาง   23/9/63

ราคากลางและการคำนวณราคากลางฯ โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแม่เฟือง ม.7 ต.บ้านเอื้อม อ.เมืองลำปาง   23/9/63

ราคากลางและการคำนวณราคากลางฯ โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านปง ม.11 ต.บ้านเอื้อม อ.เมืองลำปาง   23/9/63

ราคากลางและการคำนวณราคากลางฯ โครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองคอนกรีตฯ บ้านแม่ทะ ม.5 ต.ทุ่งฝาย ของที่ทำการปกครอง อ.เมืองลำปาง   13/4/63

ราคากลางโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 9 อ.วังเหนือ   22/1/63
ราคากลางโครงการจ้างจัดงานล้อมรำลึกมเด็จพระนเรศวรมหาราชนครลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2563   7/10/62
ราคากลางโครงการปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ำ บ้านหนองละคอนพัฒนา ม.13 ต.ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง   7/10/62
ราคากลางโครงการปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ำ บ้านวังหม้อพัฒนา ม.11 บ้านวังหม้อเจดีย์ซาว ม.12 ต.ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง   7/10/62
ราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปา บ้านนิคมพัฒนา เขต 15 ม.6 ต.บุญนาคพัฒนา อ.เมืองลำปาง   7/10/62
ราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปา บ้านวังเรียบ ม.5 ต.บุญนาคพัฒนา อ.เมืองลำปาง   7/10/62
ราคากลางโครงการขุดลอกห้วยต้นต้อง บ้านต้นต้อง ม.5 ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง   7/10/62
ราคากลางโครงการขุดลอกห้วยทราย บ้านทรายใต้ ม.8 ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง   7/10/62
ราคากลางโครงการพัฒนาแหล่งน้ำปรับปรุงระบบประปา บ้านนิคมเขต 17 ม.8 ต.นิคมพัฒนา อ.เมืองลำปาง   7/10/62
ราคากลางโครงการพัฒนาแหล่งน้ำปรับปรุงระบบประปา บ้านนิคมเขต 16 ม.7 ต.บุญนาคพัฒนา อ.เมืองลำปาง   7/10/62
ราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งภายในหมู่บ้าน บ้านศรีดอนชัย ม.5 ต.ต้นธงัชย อ.เมืองลำปาง   7/10/62
ราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งภายในหมู่บ้าน บ้านพระเจ้าทันใจ ม.3 ต.ต้นธงัชย อ.เมืองลำปาง   7/10/62
ราคากลางโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านบุญนาค ม.1 ต.บุญนาคพัฒนา อ.เมืองลำปาง   30/9/62
ราคากลางโครงการพัฒนาแหล่งน้ำปรับปรุงระบบประปา บ้านแลง ม.2 ต.บุญนาคพัฒนา อ.เมืองลำปาง   30/9/62
ราคากลางโครงการพัฒนาแหล่งน้ำปรับปรุงระบบประปา บ้านใหม่รัตนาคม ม.9 ต.บุญนาคพัฒนา อ.เมืองลำปาง   30/9/62
ราคากลางโครงการพัฒนาแหล่งน้ำโดยการ ดาดลำเหมืองคอนกรีต บ้านใหม่รัตนาคม ม.9 ต.บุญนาคพัฒนา อ.เมืองลำปาง   30/9/62
ราคากลางโครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดที่ 1 บ้านฮ่องกอก ม.7 ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง   27/9/62
ราคากลางโครงการงานก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่ง โดยวางกล่องลวดตาข่ายบรรจุหินใหญ่ บ้านหลวง ม.11 ต.บ่้านแลง อ.เมืองลำปาง   27/9/62
ราคากลางโครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดที่ 2 บ้านฮ่องกอก ม.7 ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง   27/9/62
ราคากลางโครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กซอยฟ้าประทาน (ฝั่งหมู่บ้านมงคลศิริ) บ้านสายลมจอย ม.16 ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง   27/9/62
ราคากลางโครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กซอยฟ้าประทาน (ซอยบ้านสิงห์) บ้านสายลมจอย ม.16 ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง   27/9/62
ราคากลางโครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กซอยฟ้าประทาน (ซอยถนนตัดใหม่) บ้านสายลมจอย ม.16 ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง   27/9/62
ราคากลางค่าก่อสร้างงานป่าล้างและทดสอบปริมาณน้ำบาดาล ม.2,4,5,6,7,9,10 ต.ทุ่งฝาย อ.เมืองลำปาง   27/9/62
ราคากลางโครงการระบบรับน้ำดิบแบบถังกรองใต้น้ำตามมาตรฐานของสำนักทรัพยากรน้ำ ภาค1 ลำปาง ม.11 ต.บ้านแลง อ.เมืองลำปาง   27/9/62
ราคากลางโครงการระบบรับน้ำดิบแบบถังกรองใต้น้ำตามมาตรฐานของสำนักทรัพยากรน้ำ ภาค1 ลำปาง ม.5 ต.บ้านแลง อ.เมืองลำปาง   27/9/62
ราคากลางโครงการจ้างเหมาขุดตะกอนทราย ม.1 ต.บ้านแลง อ.เมืองลำปาง   27/9/62
ราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ม.10 ต.บ้านเอื้อม อ.เมืองลำปาง   26/9/62
ราคากลางโครงการปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ำขุดลอกลำห้วยแม่เฟือง ม.7 ต.บ้านเอื้อม อ.เมืองลำปาง   26/9/62
ราคากลางโครงการระบบประปาหมู่บ้าน ม.11 ต.บ้านเอื้อม อ.เมืองลำปาง   26/9/62
ราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ม.2 ต.บ้านเอื้อม อ.เมืองลำปาง   26/9/62
ราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ม.9 ต.บ้านเอื้อม อ.เมืองลำปาง   26/9/62
ราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ม.15 ต.บ้านเอื้อม อ.เมืองลำปาง   26/9/62
ราคากลางโครงการปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ำขุดลอกลำห้วยแม่เฟือง ม.3 ต.บ้านเอื้อม อ.เมืองลำปาง   26/9/62
ราคากลางโครงการปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ำขุดลอกลำห้วยแม่เฟือง ม.11 ต.บ้านเอื้อม อ.เมืองลำปาง   26/9/62
ราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ม.9 ต.บ้านเอื้อม อ.เมืองลำปาง   26/9/62
ราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ม.8 ต.บ้านเอื้อม อ.เมืองลำปาง   26/9/62
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของอำเภอแม่ทะ ลงวันที่ 11 ก.ค.62   19/7/62
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของอำเภอแม่ทะ ลงวันที่ 16 พ.ค.62    5/7/62
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของอำเภอแม่ทะ ลงวันที่ 7 พ.ค.62    13/5/62
ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าแหล่งท่องเที่ยวหลุมภูเขียว ม.3 ต.บ้านอ้อน อ.งาว   30/4/62
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของอำเภอแม่ทะ ลงวันที่ 24 เม.ย.62   30/4/62
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังหิน ม.6 บ้านสองแควตะวันออก ม.9 ต.เถินบุรี อ.เถิน   22/3/62
ราคากลางงานก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมือทุ่งปงเตา ม.1, 12 บ้านปงเตา ต.ปงเตา อ.งาว   15/2/62
ราคากลางงานก่อสร้างปรับผิวทางลาดยางแอลฟัลติกส์ บ้านอ้อนหัวทุ่ง ต.บ้านอ้อน อ.งาว   15/2/62
ราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม โครงการเสริมผิวถนนลาดยางด้วยแอสฟัลท์ ม.1 ต.ทุ่งฝาย อ.เมืองลำปาง   11/2/62
ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยส้ม ม.3 บ้านร่องเห็ด ต.บ้านแหง อ.งาว   4/2/62
ราคากลางงานก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ต.บ้านเสด็จ อ.เมืองลำปาง   1/2/62
ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบลำเหมือง บ้านสบเฟือง ม.2 ต.บ้านเอื้อม อ.เมืองลำปาง   1/2/62
ราคากลางงานก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านรวมชัย ม.10 ต.นิคมพัฒนา อ.เมืองลำปาง   29/1/62
ราคากลางงานก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านนิคมเขต 6 (บ้านวังทอง) ม.6 ต.นิคมพัฒนา อ.เมืองลำปาง   29/1/62
ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต.บ้านร้อง อ.งาว   29/1/62
ราคากลางงานก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งลำห้วยแม่หวด ม.2 ต.บ้านหวด อ.งาว   28/1/62
ราคากลางงานก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 ต.บ้านหวด อ.งาว   28/1/62
ราคากลางงานก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปงเตา ต.ปงเตา อ.งาว   28/1/62
ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 บ้านแม่ปะแพะ ต.แม่ปะ ต.แม่ปะ อ.เถิน   10/1/62
ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8 ต.บ้านโปง เชื่อม ต.หลวงใต้ อ.งาว   28/12/61
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ของอำเภอแม่ทะ   21/12/61
ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันทราย ม.8 ต.แม่ปะ อ.เถิน   13/12/61
ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดงตามแบบมาตรฐานขนาดเล็ก ณ ที่ว่าการอำเภอเสริมงาม อ.เสริมงาม   9/11/61
ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างบ้านพักนายอำเภอเสริมงาม ม.11 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม   12/10/61

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการจัดแสดงวีรกรรมสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประกอบแสงสีเสียง ของจังหวัดลำปาง    26/9/61

ราคากลางและการคำนวณราคากลาง การปรับปรุงอาคารศาลาประชาคมอำเภอ (หลังเก่า) ต.หลวงเหนือ อ.งาว   4/9/61
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 การจัดซื้อวัสดุอาหารดิบ ของทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง   17/8/61
ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างรางรินคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านสาแล ม.5 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม    8/8/61
ราคากลางและแผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างขยายดาดลำเหมืองส่งน้ำด้วยพลังไฟฟ้า ม.4 ต.แม่ปุ อ.แม่พริก    6/8/61
ราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้างรางรินคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านสาแล ม.5 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม    26/7/61
ราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้างทางน้ำล้นผ่าคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำน้ำแม่หวด ม.2 ต.แม่หวด อ.งาว    6/6/61
ราคากลางโครงการขุดลอกเพื่อกำจัดวัชพืชลำห้วยแม่ตาล ม.9 ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร    6/6/61
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 โครงการก่อสร้างกล่องหินทิ้งกันดิน ฝายต้นปอบ ม.5 ต.สันดอนแก้ว อ.แม่ทะ    1/6/61
ราคากลางโครงการก่อสร้างฝาย คสล. กั้นลำห้วยแม่ตาล หมู่ที่ 7 ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร    16/5/61
ราคากลางโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีดเสริมเหล็กรูปตัวยู ม.3 ต.บ้านร้อง อ.งาว    11/4/61
ราคากลางโครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณประโยชน์แม่ยามเหนือและปรับปรุงพื้นที่รอบสระน้ำ ม.8 ต.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร    3/4/61
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณเลียบลำเหมืองทุ่งพัง ม.4 ต.หลวงเหนือ อ.งาว    2/4/61
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 3,564 ตร.ม. บ้านสาแล ม.5 บ้านมั่ว (นาเห็น) ม.4 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม    30/3/61
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 3,564 ตร.ม. บ้านใหม่ ม.7 บ้านสาแล ม.5 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม    30/3/61
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหล่มภูเขียว ต.บ้านอ้อน อ.งาว    27/3/61
สอบราคาโครงการก่อสร้างรางรินเหมืองห้วยแก้ง บ้านทุ่งงาม ม.3 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม    26/1/61
ประกวดราคาซื้อ เรื่อง งานซื้อพร้อมติดตั้ง Control Turbine Protection Unit 12-13 จำนวน 1 งาน (กฟผ.แม่เมาะ)    12/1/61
ประกาศการขายพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปี 2560 โดยวิธีเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคา (อบต.แจ้ห่ม)    12/1/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก สายการเกษตร บ้านทุ่ง ม.2 ต.หลวงใต้ อ.งาว   22/12/60
ราคากลางและประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างฝายวังเก๊างุ้น ม.11 ต.แม่พริก อ.แม่พริก    7/12/60
ราคากลางจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปางหละ-ห้วยแม่ริน ม.4 ต.บ้านหวด อ.งาว    7/12/60
ราคากลางจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายการเกษตร บ้านทุ่ง ม.2 ต.หลวงใต้ อ.งาว    7/12/60
ประกาศการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์ภารกิจตรวจค้นและจู่โจมตรวจค้นกรณีพิเศษ ของทัณฑสถานพิเศษลำปาง   4/12/60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะวิธีเจาะจง ของวัสดุอุปกรณ์ภารกิจตรวจค้นและจู่โจมตรวจค้นกรณีพิเศษ ของทัณฑสถานพิเศษลำปาง  4/12/60
ราคากลางจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านตึงเหนือ ม.2 ถึง บ้านเมืองทอง ม.8 ต.วังทอง อ.วังเหนือ    30/11/60
ราคากลางจ้างก่อสร้างรางส่งน้ำ เพื่อการเกษตรคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู บ้านก่อ ม.6 ต.วังทรายคำ อ.วังเหนือ    30/11/60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเจาะจง ของ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง    30/11/60
ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวถนนแบบแอสฟัสท์คอนกรีต ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร    28/11/60
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินพังตลิ่งลำน้ำแม่ตาล ณ บ้านจำ ม.6 ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร    22/11/60
สอบราคาจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินพังตลิ่งลำน้ำแม่ตาล ณ บ้านจำ ม.6 ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร    22/11/60
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุอาหารดิบผู้ต้องขังฯ ประจำเดือนกันยายน 2560 ของทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง    17/11/60
ประกาศขายทอดตลาด พัสดุชำรุดประจำปี 2558 ของ ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง    14/11/60
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงผิวถนนแบบแอสฟัลท์คอนกรีต ณ บ้านทุ่งผา ม.1 ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร    14/11/60
ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารหม้อน้ำบริเวณโรงไฟฟ้าแม่เมาะ หน่วยที่ 8-13 ของอำเภอแม่เมาะ   14/11/60
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการขุดลอกเพื่อกำจัดวัชพืชลำห้วยแม่ตาล ม.7 ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร   13/11/60
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อเครื่องตรวจจับโลหะ (walk through) ของทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง   3/11/60
ประกาศราคากลางการจ้างก่อสร้างที่เผาดอกไม้จันทน์ของประชาชน ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดบ้านใหม่ ม.6 ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 2/11/60
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินพังตลิ่งลำน้ำแม่ตาล ม.6 ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 2/11/60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานข้ามลำน้ำแม่ก๋วม บ้านเหล่า ม.8 บ้านม่วง ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 11/10/60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลคอนกรีตสายบ้านโป่งขาม ม.4 ถึงบ้านแม่ปุแพะ ม.6 ต.แม่ปุ อ.แม่พริก จ.ลำปาง 11/10/60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำน้ำห้วยก่ำ แห่งที่ 2 บ้านทุ่งสะแกง ม.2 ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 11/10/60
ราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลคอนกรีต ม.4 - บ้านแม่ปุแพะ ม.6 ต.แม่ปุ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง 22/9/60
ราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารหอประชุม อำเภองาว จังหวัดลำปาง  22/9/60
ร่างประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารหอประชุม อำเภองาว จังหวัดลำปาง 22/9/60
ราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักนายอำเภอ (บ้านพักข้าราชการ ระดับ 9) อำเภองาว จังหวัดลำปาง 5/9/60
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอลฟัลติกคอนกรีต สายบ้านโป่งขาม หมู่ 4 ถึงบ้านแม่ปุแพะ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง 25/8/60
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ไทย - บ้านแม่อิบ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านบอม อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 18/8/60
ราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านทุ่งหลวง ม.5 ต.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร  3/8/60
ราคากลางงานก่อสร้างดาดลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองร่องแหย่ง บ้านห้วยป้าย ม.6 ต.วังแก้ว อ.วังเหนือ  18/7/60
ราคากลางงานก่อสร้างฝายชะลอน้ำ คสล.ลำห้วยปั๋น ช่วงไหลผ่าน ม.9 ต.ปงเตา อ.งาว  24/5/60
ราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีการผลิต และสิ่งอำนวยความสะดวกนวัตกรรมใหม่ที่เหมาะสม (วางกล่องแกเบียน Gabion ป้องกันตลิ่งพัง) ณ ลำน้ำแม่ยาว บ้านเวียงเหนือ ม.1 ต.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร  19/5/60
ราคากลางโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก และกำแพงกั้นดินคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านข่วง ม.10 ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร  19/5/60
ราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีการผลิต และสิ่งอำนวยความสะดวกนวัตกรรมใหม่ที่เหมาะสม (ฝายน้ำล้นด้วยการวางกล่องแกเบียน Gabion) ณ บ้านปางม่วง ม.9 ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร  19/5/60
ราคากลางโครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฮ่องฮี ม.6 ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม  19/5/60
ราคากลางงานก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ถ.สายบ้านมั่ว-นาเห็น ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม  19/5/60
ราคากลางโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านข่วง ม.10 ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร   11/4/60
ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองตึงเหนือ ม.2 ต.วังทอง อ.วังเหนือ  30/3/60
 

 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4
ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
โทรศัพท์/โทรสาร 054-265070