[ประกาศผลสอบราคา]
ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวลาดยาวแอสฟัลท์ติกคอนกรีด บ้านทุ่งบอม ม.11 บ้านทุ่งบอม ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสฺ์ (e-bidding) 27/1/64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวลาดยาวแอสฟัลท์ติกคอนกรีด บ้านทุ่งอุดม ม.10 บ้านทุ่งแล้ง ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสฺ์ (e-bidding) 27/1/64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวลาดยาวแอสฟัลท์ติกคอนกรีด บ้านม่วง - พระธาตุจอมก้อย ม.8 บ้านม่วง ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสฺ์ (e-bidding) 27/1/64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวลาดยาวแอสฟัลท์ติกคอนกรีด บ้านขอ ม.4 - บ้านหนอง ม.5 บ้านขอใต้ ม.4 ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสฺ์ (e-bidding) 27/1/64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านป่าเหว ม.3 ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสฺ์ (e-bidding)
27/1/64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีดเสริมเหล็กบริเวณเลียบลำเหมืองทุ่งพัง ม.4 ต.หลวงเหนือ อ.งาว จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสฺ์ (e-bidding) 20/4/61
ประกาศผลสอบผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีดเสริมเหล็กรูปตัวยู ม.3 ต.บ้านร้อง อ.งาว จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสฺ์ (e-bidding) 11/4/61
ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาทำการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31300 งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 106 (แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 กรมทางหลวง) 5/9/60
ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาทำการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 1048 และทางหลวงหมายเลข 1124 (แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 กรมทางหลวง) 5/9/60
ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาทำการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 1102 และทางหลวงหมายเลข 1264 (แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 กรมทางหลวง) 5/9/60
ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาทำการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 11 (แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 กรมทางหลวง) 5/9/60
ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาทำการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31500 งานราวกันอัตราย ทางหลวงหมายเลข 11 (แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 กรมทางหลวง) 5/9/60
ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาทำการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1034 (แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 กรมทางหลวง) 5/9/60
ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาทำการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31440 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1274 (แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 กรมทางหลวง) 5/9/60
ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาทำการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1 (แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 กรมทางหลวง) 5/9/60
ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาทำการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1348 (แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 กรมทางหลวง) 5/9/60
ประกาศผลสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการอาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณสำนักงานแขวงทางหลวงลำปางที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 1 (เดิม) กม.714+500 ขวาทาง (แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 กรมทางหลวง) 5/9/60
ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาทำการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง) ทางหลวงหมายเลข 1 (แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 กรมทางหลวง) 5/9/60
ประกาศผลสอบราคางานจ้างเหมาทำการกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการบำรุงรักษาทางหลวง (งบลงทุน) งานก่อสร้างที่ทำการอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ (บ้านพักข้าราชการชำนาญการและชำนาญการพิเศษ (ระดับ 7 - 8)) ทางหลวงหมายเลข 1 (เดิม) (แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 กรมทางหลวง) 5/9/60
 

 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4
ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
โทรศัพท์/โทรสาร 054-265070