˹ѡ
ͧӻҧ
ͧӻҧ
Ф
ͧ
Թ
ԡ
ѧ˹
ʺҺ
ҧѵ

ͧҹ

อำเภอห้างฉัตร


ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยและสวนป่าทุ่งเกวียน


     ตั้งอยู่ที่บ้านทุ่งเกวียน ต.เวียงตาล อยู่ในความดูแลของฝ่ายอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือองค์การ อุตสาหกรรมป่าไม้ แต่เดิม เป็นศูนย์ฝึกลูกช้างซึ่งเป็นแห่งแรกและแห่งเดียว ในโลก โดยเริ่ม ดำเนินการ มาตั้งแต่ พ.ศ. 2512 เป็นสถานที่เลี้ยงและฝึกลูกช้างเพื่อให้เชื่อฟังคำสั่งและมีความ ชำนาญในการทำไม้ ซื่งในอดีตการทำไม้ในท้องถิ่นภาคเหนือ ส่วนมากเป็นไม้สักซึ่งเป็นที่รู้จักกัน ทั่วไปว่าเป็นไม้ที่มีลวดลาย งดงามและทนทาน มีค่าสูง เป็นสิค้าส่งออกที่ทำรายได้เป็นอันดับหนึ่ง ของประเทศไทย

ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยและสวนป่าทุ่งเกวียน

     ตั้งอยู่ ที่ บ้านทุ่งเกวียน ต.เวียงตาล อยู่ในความดูแลของฝ่าย อุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ แต่เดิม เป็นศูนย์ฝึกลูกช้างซึ่งเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในโลก โดยเริ่มดำเนินการ มาตั้งแต่ ่พ.ศ.2512เป็นสถานที่เลี้ยงและฝึกลูกช้าง เพื่อให้เชื่อฟังคำสั่ง และมีความชำนาญในการ ทำไม้ขณะที่แม่ช้างไปทำงานในป่าและ เนื่องจากมีนโยบาย ปิดป่าซึ่ง ทำให้ช้างต้องว่างงาน ศูนย์ ์ฝึกลูกช้างจึงถูกปรับมาเป็นสถานที่ดูแลช้างแก่และเจ็บป่วยและที่นี่ ยังเป็นสถานที่ตั้งของโรงพยาบาล ช้างด้วย

     ฝ่ายอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือ อ.อ.ป.จึงได้ก่อตั้งศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยขึ้นเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ.2535 ในพื้นที่ 383 ไร่ เลขที่ 28-29 ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง และจัดกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยวได้แก่ การแสดงของช้าง มีบริการนั่งช้างรอบบริเวณซึ่งเป็นสวนป่า
บริการอาหารเครื่องดื่มและร้านขายของที่ระลึก การแสดงของลูกช้างทุกวัน

การแสดงของช้าง

    วันละ 3 รอบคือ เวลา 10.00 น. 11.00 น. และ 13.30 น. ทุกวันไม่มีวันหยุด และเพิ่มรอบบ่าย อีกสองรอบก่อนที่จะถึงเวลา การแสดงของช้าง เวลา 9.45 น.และเวลา 13.15 น. ชมช้างอาบน้ำ แล้วเดินพาเหรดเข้าสู่ลานการแสดง และบจะมีบริการนั่งช้างชมธรรมชาติ หมู่บ้านควาญช้างใน บริเวณศูนย์ฯ

ค่าเข้าชมสำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติ
     ผู้ใหญ่ 50 บาท เด็ก 20 บาท ส่วนช้างแท็กซี่ หรือบริการนั่งช้างชมธรรมชาติรอบๆ ศูนย์ฯ
เวลา 08.00-15.30 น. ทุกวัน
ระยะเวลานั่ง 15 นาที ผู้ใหญ่ 100 บาท/คน เด็ก 50 บาท/คน
ระยะเวลานั่ง 10 นาที ผู้ใหญ่ 50 บาท/คน เด็ก20 บาท/คน
ระยะเวลานั่ง 30 นาที 400 บาท/คน และ
ระยะเวลานั่ง 1 ชั่วโมง 800 บาท/คน

    นักท่องเที่ยวสามารถเลือกใช้บริการได้หลายเส้นทาง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 0 5422 8108, 0 5424 7871??????????? ???????????????????

สวนป่าทุ่งเกวียน เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวลำปาง มีป่าสนเมืองหนาวและพันธุ์ไม้นา
นาชนิด ทั้งไม้ดอก
ม้ใบที่มีสีสันสวยงามอีกทั้งไม้จำพวกตะบองเพชรและปาล์มตลอดจนพืชสมุนไพร ต่างๆ นักท่องเที่ยวสามารถแค้มปิ้งที่นี่ได้ช่วงที่สวยที่สุดเหมาะแก่การพักแรมเดือนพฤศจิกายน ซึ่ง
เป็นช่วงที่ดอกบัวตองกำลังบานเนื่องจากจังหวัดลำปางมีพื้นที่เป็นแอ่งกะทะจึงมีอากาศที่ร้อนกว่า
แม่ฮ่องสอนดอกบัวตองที่ลำปางจึงบานเร็วกว่าที่ดอยแม่อูคอประมาณ 15 วัน

การเดินทาง ห่างจากตัวเมืองลำปาง 24 กิโลเมตร ริมทางหลวงหมายเลข 11 (สายลำปาง-ลำพูน) บริเวณกิโลเมตรที่ 28-29 หากโดยสารรถประจำทางขึ้นรถที่จะไปเชียงใหม่จากสถานีขนส่งลำปาง มาลงที่ศูนยอนุรักษ์ช้างไทย

      รายละเอียดอื่นๆ สามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้ที่ website :  http://www.thailandelephant.org
image : n4_p2.jpg
อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล

   
เป็นเทือกเขากั้นเขตแดนระหว่างจังหวัดลำพูนที่อำเภอแม่ทาและจังหวัดลำปางที่อำเภอ ห้างฉัตรและอยู่กึ่งกลางเส้นทางคมนาคมทางรถไฟ ระหว่าง ลำปาง-ลำพูนประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2518

อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล เป็นเทือกเขากั้นเขตแดนระหว่าง จังหวัดลำพูน ที่อำเภอแม่ทา และ
จังหวัดลำปาง ที่อำเภอห้างฉัตร ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2518 มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 159,556 ไร่ มีอุโมงค์รถไฟยาวที่สุดในประเทศไทยเป็นระยะทาง 1,352 เมตร รถไฟใช้เวลาวิ่งผ่านประมาณ 5 นาที อุทยานแห่งชาตินี้อยู่กึ่งกลางเส้นทางคมนาคมทางรถไฟระหว่าง
ลำปาง-ลำพูน ดอยขุนตาลประกอบด้วย ป่าไม้หลายลักษณะ เช่น ป่าดงดิบ ป่าสน เป็นต้น มี 4 ยอดเขาจากเชิงดอยถึงยอดสูงสุด
ประมาณ 7 กิโลเมตร

อุโมงค์ขุนตาล มีวิศวกรชาวเยอรมันมาสำรวจการเจาะอุโมงค์ซึ่งเป็นหินแกรนิต เมื่อปี พ.ศ. 2540 ในสมัย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 และเสร็จสิ้นเมื่อปี พ.ศ.2461 การเจาะอุโมงค์นี้เป็นการ เสี่ยงอันตรายเป็นอย่างยิ่ง บางครั้งเกิดอุบัติเหตุทำให้เสียชีวิตบ่อยครั้งในส่วนของคนงานที่มาเป็น กรรมกรรับจ้างขุดเจาะ อุโมงค์ส่วนมากจะเป็นชาวอีสานและคนพื้นเมือง

การเดินทาง อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล ผู้ที่มาเยือนสามารถเดินทางมาได้ 2 ทาง

 1.โดยทางรถไฟสายเหนือ ลงที่สถานีรถไฟขุนตาลแล้วเดินเท้าขึ้นที่ทำการ อุทยานฯ ระยะทาง ประมาณ 1.3 กิโลเมตร   ٨ҡ䫵   http://www.railway.co.th/

 2.เดินทางมาทางรถยนต์ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 แล้วแยกเข้าสู่ อุทยานฯ ดอยขุนตาล ระหว่างกิโลเมตรที่ 46 และ 47 ซึ่งเป็นถนนสายลาดยางระยะทาง ประมาณ 12 กิโลเมตร ต่อจากนั้น เป็นถนนลูกรังอีกประมาณ 18 กิโลเมตร เมื่อถึงอุทยานฯนักท่องเที่ยวต้องเสียค่าธรรมเนียม ผ่านเข้าออก

ที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวก อุทยานมีบริการบ้านพักรายละเอียดติดต่อ กรมอุทยานแห่งชาติ และพันธุ์พืช โทร. 0 2562 0760
หรืออุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา ลำพูน 51140 โทร.0 5351 9216

n4_p3.jpg

 ӹѡҹѧѴӻҧ  ҡҧѧѴ 4
ǪظԹ Ӻžкҷ ͧӻҧ ѧѴӻҧ   52000
./ῡ 0 5426 5027