˹ѡ
ͧӻҧ
ͧӻҧ
Ф
ͧ
Թ
ԡ
ѧ˹
ʺҺ
ҧѵ

ͧҹ

อำเภอเมืองลำปางพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

        
  ตั้งอยู่ที่ ถนนสุชาดา ตำบลเวียงเหนือ เป็นวัดเก่าแก่และสวยงาม มีอายุนับพันปี เคยเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 1979 เป็นเวลานานถึง 32 ป ีเหตุที่วัดนี้ได้ชื่อว่าวัดพระแก้วดอนเต้า มีตำนานกล่าวว่ พระมหาเถระแห่งวัดนี้ได้พบ แก้วมรกตในแตงโม (ภาษาเหนือเรียกว่า หมากเต้า) และนำมาแกะสลักเป็นพระพุทธรูป แต่ต่อมาได้อัญเชิญไปประดิษฐานที่วัดพระธาตุลำปางหลวง จนถึงปัจจุบัน ปูชนียสถานที่สำคัญในวัด พระแก้วดอนเต้า ได้แก่ องค์พระบรมธาตุของดอนเต้า พระเจดีย์องค์ใหญ่ ซึ่งบรรจุพระเกศาธาตุ ของพระพุทธเจ้า
   วิหารหลวงที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ที่มีอายุเก่าแก่พอ ๆ กับวัดนี้ นอกจากนี้ยังมีหารหลว ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย วิหารพระเจ้าทองทิพย์สร้างศิลปะสมัยเชียงแสน มณฑปหรือพญาธาตุศิลปะแบบพม่า วิหารลายคำสุชาดารามฝีมือช่างเชียงแสน ภายในมีจิตรกรรม ฝาผนังโดยมีลวดลายทอง ประดับตามส่วนต่าง ๆ งดงาม เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปเชียงแสน และยังมีพิพิธภัฑสถานแห่งล้านนา อันเป็นแหล่งรวบรวมศิลปวัตถุแบบล้านนาเช่น สัตตภัณฑ์ เครื่องถ้วย กระเบื้องพระพุทธรูป เป็นต้น

การเดินทาง
ข้ามสะพานรัษฎาภิเษกแล้วเลี้ยวขวาไปตามถนนพระแก้วประมาณ 1 กิโลเมตร จะเห็นยอดพระธาตุเด่นอยู่บนเนิน
วัดเจดีย์ซาวѧ

         
  
วัดเจดีย์ซาวѧ ตั้งอยู่ที่ตำบลต้นธงชัย ห่างจากตัวเมือง 1.5 กิโลเมตร ตามถนนสาายลำปาง แจ้ห่ม คำว่า "ซาว" แปลว่า ยี่สิบ คำว่า "หลัง" แปลว่า องค์ ฉะนั้น วัดเจดีย์ซาวหลัง จึงแปล ได้ว่า วัดที่มีเจดีย์ 20 องค์ จากหลักฐานการขุดพบพระเครื่องสมัย หริภุญไชยที่องค์พระเจดีย์ ทำให้ สันนิษฐานได้ว่าวัดนี้ สร้างมานานกว่าพันปี

จุดเด่นของวัด

     
คือองค์พระธาตุซาวที่มีศิลปะล้านนาผสมศิลปะพม่าเชื่อกันว่าหากใครนับได้ครบ 20 องค ถือว่า เป็นคน มีบุญ ข้างหมู่พระเจดีย์มีวิหารเก่าแก่หลังเล็กประดิษฐานพระพุทธรูปสำริดปางสมาธิศิลปะ เชียงแสน ชาวบ้านเรียกว่า พระพุทธรูปทันใจ พระอุโบสถหลังใหญ่ซึ่งประดิษฐานพระประธาน เป็นพระพุทธรูป ปางมารวิชัยที่มีพุทธลักษณะงดงามบานประตูทั้งสามเป็นของโบราณ เขียนลวดลายรดน้ำละเอียด สวยงาม เสาซุ้มประตูหน้าต่างประดับลวดลายกระจกสีเป็นลักษณะ ศิลปะสมัยใหม่ และที่ศาลาการเปรียญ เรือนไม้ชั้นเดียว ด้านหลังพระอุโบสถเป็นพิพิธภัณฑ์สถาน เขลางค์นครแสดงโบราณวัตถุที่ชาวบ้านนำมาถวาย เมื่อปี พ.ศ.2526 ชาวบ้านได้ขุดพบ พระพุทธรูปทองคำบริสุทธิ์หนัก 100 บาทสลึง มามอบให้แก่ทางวัด ซึ่งพระพุทธรูปองค์นี้ชื่อว่า พระแสนแช่ทองคำ เป็นพระพุทธรูป ปางมารวิชัย ศิลปะสมัยล้านนา อายุราวพุทธศตวรรษที่ 21 ขนาดหน้าตักกว้าง 9 นิ้วครึ่ง สูง 15 นิ้ว เป็นพระพุทธรูป ทองคำองค์แรกที่ขึ้นทะเบียนเป็น โบราณวัตถุแห่งชาติเขื่อนกิ่วลม


        
 อยู่ห่างจากตัวเมืองไป 38 กิโลเมตร ตามเส้นทางสายลำปาง -งาว โดยแยกซ้ายตรงหลัก กิโลเมตรที่ 623-624 เข้าไปอีก 14 กิโลเมตร

     เขื่อนกิ่วลมอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไทแต่อยู่ภายใต้การดูแลของกรมชลประทาน
บริเวณเหนือเขื่อนเป็นอ่างเก็บน้ำเหมาะแก่การล่องเรือหรือแพ เพราะมีทัศนียภาพสวยงาม การล่องแพ ใช้เวลาอย่างน้อยครึ่งวันมีสถานที่น่าสนใจ เช่น แหลมชาวเขื่อนѧ ҧ ผาเกี๋ยง ѵ ทะเลสาบ หมู่บ้านสา ฯลฯ 
สำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปหากต้องการͧ ͤҧ׹ѡ สามารถทำได้ 2 ลักษณะ คือ

1. ล่องแพวังแก้ว/ѧ (ѧ ǨѧѴӻҧҤ˹) หรือพักค้างคืนบนเกาะวังแก้วรีสอร์ท ซึ่งเป็นแพติดเครื่องยนต์จัดแพกเกจ ล่องแพ-บ้านพัก-อาหาร ตั้งแต่ 6 ท่านขึ้นไป หรือค้างคืนที่เกาะวังแก้วรีสอร์ท เป็นบ้านพัก ตากอากาศ บนเกาะกลางน้ำ บ้านพักจำนวน  10 หลัง , 20 ห้อง  (พักได้ 60-70 ท่าน) ราคา 900-3,000 บาท
สำนักงานจอง  91 ตรอกโรงไฟฟ้าเก่า ถ.มนตรี ต.สบตุ๋ย อ.เมือง ลำปาง 52100
โทร. 0 5422 3733, 08 9854 1293   Fax. 0 5481 0088 

สามารถดูเว็บไซต์   www.wangkaewresort.com  
 
สำนักงานลำปาง : 91 ตรอกโรงไฟฟ้าเก่า  ถ.มนตรี ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
โทร. 0 5422 3733, 08 9854 1293   Fax. 0 5481 0088
สำนักงานกรุงเทพฯ : 58/1 ถ.ฉลองกรุง  แขวงลำผักชี  เขตหนองจอก  กรุงเทพฯ 10530
โทร.0 2988 4564
หรือ เกาะวังแก้ว รีสอร์ท 08 9854 1293, 08 1289 9898, 0 5432 5645, 08 1998 30852. ล่องแพชาวเขื่อน-กิ่วลมรีสอร์ท ซึ่งมีที่พักเป็นบังกะโล (พักได้ 40-50 คน) จัดแพคเกจ ล่องแพ, ที่พัก, อาหาร, shop drink ราคา 450/คน/วัน (ไป-กลับ) และ  800/คน (1 คืน 2 วัน)
ที่อยู่  เขื่อนกิ่วลม อ.เมือง ลำปาง
โทร.   054-334393, 089-2636897 (คุณชัยชาญ)
สามารถดูเว็บไซต์  www.paechaokhuen.tht.in
 

สำนักปฏิบัติธรรมหลวงพ่อเกษม เขมโก


        
ตั้งอยู่ชานเมืองลำปาง ประมาณ 4 กิโลเมตร ตามถนนสายลำปาง-แจ้ห่ม ภายในบริเวณ มีรูปปั้นขนาดใหญ่ของหลวงพ่อเกษมเขมโก พระเกจิอาจารย์อันเป็นที่เคารพนับถือของบรรดา พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ ยืนเด่นอยู่ ด้านหน้า หลังูรูปปั้นมีมณฑปลักษณะเป็นอาคารทรงไทย ประยุกต์ มีรูปปั้นหุ่นขี้ผึ้งของหลวงพ่อเกษม และห้องด้านซ้ายเป็นที่ตั้งโลงแก้วกระจกใสบรรจุศพ

     ถึงแม้ว่าหลวงพ่อเกษม เขมโก จะมรณภาพไปนานแล้ว แต่ก็ยังมีพุทธศาสนิกชนผู้เลื่อมใส ศรัทธายังคงเดินทางไปนมัสการอยู่เสมอ มิได้ขาด


ชมเมืองบนรถม้า


         
นับเป็นเวลาย้อนหลังไปช่วง 80 ปีที่แล้ว สมัยของเจ้าบุญวาทย์วงศ์มานิตซึ่งตรงกับสมัยรัชกาล ที่ 5 การคมนาคมขนส่งทางรถยนต์ยังพัฒนาไม่ถึงนครลำปาง รถม้าเป็นพาหนะชนิดเดียว ที่ได้รับความ นิยมในการเดินทางสูงสุดและสามารถใช้บรรทุกของหรือสินค้า

    รถม้าคันแรกได้ถูกซื้อมาจากกรุงเทพฯ ขณะนั้นทางกรุงเทพฯ มีรถยนต์ใช้มากขึ้น บทบาทของรถม้าลากในกรุงเทพฯ จึงลดลงรถม้าจึงได้ถูกนำมาใช้ที่นครลำปาง และยังได้กระจายไปสู่เมืองหลักของภาคต่างๆ ได้แก่ นครราชสีมาของอีสาน นครศรีธรรมราชของภาคใต้ นครเชียงใหม่ เมืองเชียงราย เมืองแพร่ เมืองน่าน เมืองแม่ฮ่องสอน ของทางภาคเหนือแต่ด้วยเหตุใดไม่ปรากฏผู้ประกอบการรถม้าในเมืองดังกล่าวจึงเลิกกิจการไป คงเหลือแต่เฉพาะจังหวัดลำปางแห่งเดียว ที่ยังคงใช้รถม้าอยู่ตราบ จนกระทั่งวันนี้

    ทุกวันนี้มีรถม้าเหลืออยู่ไว้เพื่อการบริการนักท่องเที่ยวทางจังหวัดได้จัดเส้นทางสำหรับรถม้า โดย เฉพาะเลาะเลียบแม่น้ำวังโดยสมาคมรถม้าลำปางกำหนดค่าโดยสารแน่นอนไว้ 3 อัตรา คือ รอบเมือง เล็ก 150 บาท (25-30 นาที) รอบเมืองกลาง 200-300 บาท (45 นาที-1 ชั่วโมง) รอบเมืองใหญ่ 500 บาท (1.30 - 2 ชั่วโมง) หรือเช่าชั่วโมงละ 300 บาท คิวจอดรถม้าอยู่ที่หน้า ศาลากลางหลังเก่า บริการระหว่างเวลา 05.00-20.00 น. ส่วนบริเวณหน้าโรงแรมทิพย์ช้างลำปาง โรงแรมเวียงลคอร และโรงแรมลำปางเวียงทอง บริการระหว่างเวลา 05.00-21.00 น.

เส้นทางรอบเมืองเล็ก

         
ขึ้นที่ศาลากลางเก่ารถจะเลี้ยวซ้ายตรงสามแยกเข้าถนนทิพย์ช้าง สองฟากถนนมีร้านค้า ที่เป็นตึก แถวเก่าๆ ให้ชมก่อนจะเลี้ยวซ้ายที่สามแยกการไฟฟ้าฯจะเห็นแม่น้ำวังไหลขนาน ไปกับถนนทาง ด้านขวาผ่านห้าแยกหอนาฬิกา ซึ่งเปรียบเสมือนจุดศูนย์กลางของเมือง นักท่องเที่ยว มักถ่ายภาพ คู่กับรถม้าเป็นที่ระลึกกันที่จุดนี้ จากนั้นรถม้าจะพาเข้าถนนบุญวาทย์ อันเป็นย่านใจกลางธุรกิจการค้า ตึกแถวสองฟากเป็นสิ่งก่อสร้างสมัยใหม่ และมาสิ้นสุดตรงจุดเดิม ใช้เวลา ประมาณ 25 - 40 นาที

เส้นทางรอบเมืองใหญ่


    ขึ้นที่ศาลากลางเก่าเป็นเส้นทางเดียวกับเส้นทางรถม้ารอบเมืองเล็กไปจนถึง สามแยกการ ไฟฟ้าฯ แต่ไม่เลี้ยวซ้ายไปหอนาฬิกาจะตรงไปตามถนนวังขวาเลียบแม่น้ำวัง ผ่านบ้านไม้เก่า ชื่อบ้านบะเก่า ทางด้านซ้ายมือ ผ่านสวนธารณะเขลางค์นคร เลี้ยวซ้ายข้างสวนมาผ่านย่านตลาด อัศวิน ซึ่งเป็นแหล่ง บันเทิงยามค่ำคืนที่คึกคักบนถนนท่าคร่าวน้อยผ่านห้าแยกหอนาฬิกา เข้าถนน บุญวาทย์ และถ้าใช้เวลานาน จะไปที่หลวงพ่อเกษมและวัดเจดีย์ซาว สิ้นสุดทางที่จุดเดิมใช้เวลาประมาณ 1 - 2 ชั่วโมง

ติดต่อได้ตามที่อยู่ เลขที่ 112/1 ถนนป่าไม้ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง
โทร. 0 5421 9255, 0 5422 4166, 0 5422 5555 หรือ 08 1881 2847Ѵժ


    Ѵҷ˭ش㹺ôѴҷ㹻· 31 Ѵ ҧ㹻 .. 2433 ¤˺վҪ 觵Դѧҷӧҹ㹻 ͵ͧհҹдբ ֧ͧ÷ӺحҧѴժࢵӺǹ͡
     ش蹢ͧѴ Ҥä觵֡ŻСõ Ẻҹо ѧͧʹѡǴ§ҡ 繷´Դ˵ԧ÷ѧ ͵͹ҵͧѹ 16 Ҥ 2535 §ѡçеٷҧҹ Ǵ¾óġ      ѨغѹѴѺúóТѧժǹͧдѺҤ÷١ 仨Ѵʴ ҹѧ ѴժѺè¹ҳʶҹͻ .. 2524

Թҧ
       
Ѵժ ժ- Ӻժ ҡ¸ԹͶ֧ç¹حҷ Է ǫµç¡Ҷժ任ҳ 100 оҧѴ ҧҹѴͧͧ

    Ѵͧͧ ѴҷٻẺҧʶһѵ ЧҹŻеҧ ᵡҧ ҡѴ ѴԴ㹴Թᴹ͡͹仴»ѡ ѡ ҵ ҧѪŷ 5 ֧Ѩغѹ 103 ҧªҧͨҡ ǹ 觺ҧǹͧѧʹẺҨҡҷ ͧѳ Ⱦ ҧẺ¡ ¡ ѧҨǫ͹ѹ 繪 Ẻ дѺǴЩԧྴҹ ûдѺǴѡ ŧѡԴͧ еԴШ 觷ʧѺ վоطٻѡͧ˭ ẺŻо оطٻ ѡҡѡҴ˭ҵѧ ҵԴҹӴҹѧѴ ֧ӢѡѴ ͢ǡШ͡ Ǻҹѹ Һ٪ дشҵͼ龺
    شѴͧͧ ǴµҧдѺ仴¡Ш 觵͹ҧ 繻СѺѴਹҹҡ ͡ҡٻç ྴҹաѡٻҧ ҧ§ 繧ҹŻẺ ѧҨ© ѡоطٻ ǴµҧѴ դԨԵ ѹҡ

Թҧ
     ѡ¡͹ԡǢѺö仵鹷ҧ͡价Ҥǹ .ʺ 㹷ȷҧǡѺ仵ҴԹ ҳ 2 á֧Ѵ ѧࡵ觵ç Է෤Ԥӻҧ
Ѵʹء

      "Ѵʹء" ҧ칤 ʶҹ˹Ǣͧ Ѻҧ Award of Merit ҡ UNESCO 㹻 2008 鹷ҧ͹ѡŻѲ-ʶһѵ¡ §㹻 ҡ-Ѱ

    Ѵʹء ժ¡ª Ѵը Ѵ§ Ѵ ӴѺ ǹ "Ѵʹء" ؤ 纼ѡ 红ͧ աáҴ͹餹 ҡ§ʹ ѹɰҹ 繡ҡҹʹء§ʹ (Ѩغѹѧҡ ѡҹѴʹء⢧ .§ʹ .§)

   ѴʹءѺѹɰҹ ٹҧͧ (§С͹) ҹͧ պҷӤѭ˹һѵʵ ôӹӪԧͧ ҧҿҪ з鹡ҹ ؤѵԹ觹 ѧ繷駢ͧ ѡͧѡáͧͧӻҧ ͹зӡѺѡͧ ѡ蹷 ѡͧ㹻Ѩغѹ

    ѴʹءͧӤѭҧçسҷҧҹŻѲ ʶһѵ¡ ҡ ҷ оطٻ ˧ е⢧ Ҿк ¹ͧѹúСд պҳ иҧ͡Ҵ˭ Ѫŷ 6 觷ҧѴ繾ԾԸѳҹŻʶһѵ¡Ӥѭ ѹҡѴ иҵը þҾѹͧ Ҥѧ Ѻúóҧ١ѡԪҡ ¡ǹͧҹʹء
       
ҾТ : http://www.manager.co.th/Local/
ViewNews.aspx?NewsID=9510000136421
Ѵ͹ѡ

   Ѵ͹ѡ (͹ѳҹ) dz ѹ͡§ ͧͧӻҧ Ѩغѹҧ 觵ѹͧ͡ѧ 鹷Ѵ 躹ԹҢҹ ٧ѡ Ţ 15 .Ѵ͹ .кҷ .ͧ .ӻҧ ͷ 15 2 ҹ 8 ҧ ⩹Ţ 16196 ѧѴʧ ҹԡ ѴٻẺŻо ǡѺѴҷҹ աúóлѧó Ҥѡ 3 ѧ دŻо , ʶ ԰ͻٹ
  
    Ѵ͹ѡ 觹Ҩǡҧ طȵɷ 24 㹪ǧ ..2425 ֧Ҫŷ 6 㹵ӹҹ ¾طͤͧ 稾ط ʴ͡ôѵ ¾ѹоطʹ ҷҧȺþҹ 駼ҹҷҧ˹ ҡѡ赹˹ ѴҧطʹҢͧоط ѺͧҹҷҧҺҹкҷ ֧dz͹ ҷѹѹоطһзѺ躹Ѵ͹ ҧѹ ç ѡ쵹鹹Ҩش蹹· ֧ѡ пѧҡоط ԴȨ㨵ͧ ֧ŧҺ᷺кҷ ¤㹾оط ֧ͺǹҷ͹ ǧҹ ѡ쵹鹵ŧҵ·͹ѡ ѹŨҡ͹ҡѡ 㹡õռ龺¾оطҷ ѡdzѴкҷ Ǻҹ¡ѹҧѴ ҧѴ¾оطҷ¡٧ 繷þѡТͧطʹԡ·
     ͧطʶҹʹҷ˹ѧ ѵѴҪҳҨѡ 8 .. 2525 ѹ֡Ѵ͹ѡ ҧѹ 5 ѹ¹ ..2442 ҹѹҹ ҹѹ ͧա 3 ѺҪҹا ..2442 ࢵا ҧ 14.82 14.82 ҤʹʹлСͺ ʶ ẺԷԾŻеѹ ҡ­СدҳŻо Ҽѧѡ дѺǴŧѡԴͧ ྴҹԴШ਴ͪҧ лзҹŧԴͧ

    ѡҹҧԧաС˹觤 㹻 ..2444 ..1901 繡֡Ҩҡ ѡҨ֡ ˭ Ѵ觹١ҧ ¨ͧѹᡧ ҨҡѰҹ 㹻Ⱦ 繼ҧѴ鹤úͺ 30 ͧѹᡧ ҡҹ ֧֡ҹ ѡ ͧ͢蹨֧Ѻúѹ֡˹ѧͧ͢ҧҪ ˹ѧҧԧ


ҾТ :
͹ѡʶһѵ¡ Żҡ СҹҢ 2
 ӹѡҹѧѴӻҧ  ҡҧѧѴ 4
ǪظԹ Ӻžкҷ ͧӻҧ ѧѴӻҧ   52000
./ῡ 0 5426 5027